KPK (Ko Por Ke) – Rexxie ft. MohBad

KPK (Ko Por Ke) - Rexxie ft. MohBad

KPK (Ko Por Ke) – Rexxie ft. MohBad Lyrics

Yo!
Marlians!
One!
Imole
Yo Rexxie on dis one

Talo so pe ko por ke
Opp, O por pa
Opg, O por gan

Yo!

Talo so pe ko por ke
Opp, O por pa
Opg, O por gan

One!

Awon omo ajinomoto, aji gba wire
Awon omo mi Choko-choko
(Choko-choko)
Awon omo ajinomoto, aji gba wire
Awon omo mi Choko-choko
(Choko-choko)

Talo so pe ko por ke
Opp, O por pa
Opg, O por gan

Talo so pe ko por ke
Opp, O por pa
Opg, O por gan

*Awon omo ajinomoto, aji gba wire*
*Awon omo mi Choko-choko*
*Awon omo ajinomoto, aji gba wire*
*Awon omo mi Choko-choko*

Yo!
Yo!

Yo Rexxie on dis one

Talo so pe ko por ke
Opp, O por pa
Opg, O por gan

Talo so pe ko por ke
Opp, O por pa
Opg, O por gan

*Awon omo ajinomoto, aji gba wire*
*Awon omo mi Choko-choko*
*Awon omo ajinomoto, aji gba wire*
*Awon omo mi Choko-choko*

Yo!
Yo!
Yo! One

Yo!

*Awon omo ajinomoto, aji gba wire*
*Awon omo mi Choko-choko*
*Awon omo ajinomoto, aji gba wire*
*Awon omo mi Choko-choko*

Yo Rexxie on dis one

This entry was posted in AFRO and tagged .